85-110 Bydgoszcz ul. Mostowa 2 tel. 52 584 00 30
e-mail: info@ic.net.pl